с (шифротекст) =     e f y a k r p g g q z r g b a x z w c i s n z c p s u k
("-" mod 26)
m (исходный текст) = y o u a r e l o o k i n g i n t h e w r o n g p l a c e
----------------------------------------------------------------------------
k (наш пароль) =     g r e a t n e s s g r e a t n e s s g r e a t n e s s g